OR-Leden

Bert van Hooff
Operations
Voor tekst zie bij bestuur.
Roel Stuiver
Operations
COR
Sinds 1-1-1985 ben ik in dienst bij dit mooie bedrijf. Ooit begonnen bij de bouwkundige dienst, een centrale afdeling die zich bezig hield met het onderhoud van kantoor- en fabrieksgebouwen, wegen en terreinen, rioolstelstels, havens, etc. Ook deden we kleine nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld een kantoortje in een fabriek.
Na allerlei omzwervingen en reorganisaties ben ik op zeker moment bij Coated Products terechtgekomen. Daar heb ik de overstap naar het veiligheidskundige vak gemaakt, nu alweer ruim 20 jaar geleden. In 2003 heb ik de overstap gemaakt naar Koudband 2 en in 2010 naar OSF2. Binnen OSF2 houd ik mij voornamelijk bezig met de RI&E van OSF2, een meerjarig project op zich.
Hoewel ik al enige tijd mijn ogen had laten vallen op de OR is dit versterkt door mijn werkzaamheden in het kader van de RI&E. Hoewel ik de milieu- en gezondheidsdruk vanuit de omgeving ook voel vind ik dat we onze eigen medewerkers ook niet mogen vergeten. Er kan en moet nog veel verbeterd worden op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Vanuit de OR hoop ik mij hier sterk voor te kunnen maken.

Hoewel geboren in het mooie Drentse land woon ik het grootste deel van mijn leven al in Heemskerk. Toen ik 3 jaar oud was kwam ik hier wonen omdat mijn vader een baan kreeg bij Hoogovens. Ik ben getrouwd en heb twee dochters, één nog thuis en de ander studerend in Nijmegen.
Jan Brockhoff
Operations
Ik werk nu krap 40 jaar bij het bedrijf en ben 63 jaar, getrouwd en heb twee dochters. Mijn hobby’s zijn concerten bezoeken (momenteel dan helaas niet), klussen, tuinieren en ik houd wat kippen.
Het overgrote deel van mijn loopbaan zit ik bij OSF2 in de proces- en kwaliteitstechnologie en werk sinds 2018 ook mee in het Smart Steel Factory project. Of je het nu hebt over product verbeteren, processen optimaliseren of plakken verkoop: overal ben ik wel ergens bij betrokken geweest, maar dat staat niet op zich. De interactie met de fabriek is enorm belangrijk, maar ook met diverse afdelingen buiten OSF2. Niets staat op zichzelf. Alhoewel het goed mogelijk dat ik niet de gehele looptijd tot de volgende OR-verkiezingen volmaak, in verband met aanstaande pensionering, denk ik toch tot die tijd een aanmerkelijke bijdrage te kunnen leveren. De staalbedrijven in Europa zijn me niet vreemd door de vele contacten en bij een eventuele overname door welk bedrijf dan ook komen mijn inzichten vast goed van pas.
Bert Oortgijsen
Ik werk sinds 1991 bij dit mooie bedrijf. Ik ben electrotechnicus en begonnen bij Oxystaalfabriek 1. Vervolgens heb ik bij Hoogovens Technical Services en Coated Products (dompelverzinklijn 2) gewerkt. Daarna heb ik bij de Warmbandwalserij de overstap naar de IT gemaakt. Ik werk hier nu alweer vele jaren met plezier in het beheer en onderhoud van de procesbesturingssystemen (level 2/3).
Ik ben in 2014 lid geworden van de VHP. Ik kwam toen tot de slotsom dat we onze belangen als werknemers alleen gezamenlijk kunnen behartigen. Ik koos voor VHP omdat zij staat voor een goede balans tussen werknemersbelangen en bedrijfsbelangen. Het kan de werknemer immers alleen goed gaan als het ook met het bedrijf goed gaat.
Sinds 2016 vertegenwoordig ik de VHP in de OR Rolling & Coating. Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik graag betrokken wil zijn bij voortdurende veranderingen waar ons bedrijf aan onderhevig is en wil bijdragen aan een duurzame toekomst.
Ik woon in Warder (een klein dorp in de gemeente Edam-Volendam). Ik ben getrouwd en wij hebben een zoon en twee dochters.
Michiel Bruijn
Operations
Cisca Groothuizen
Functions
Caroline Kraaijeveld
Functions
Zeker na Alexander Rinnooy Kan’s eerbetoon aan het Nederlandse poldermodel in VPRO Zomergasten had ik er een goede reden bij om lid te zijn van een vakvereniging, naast ‘zij zorgen immers voor onze goede CAO.’ Hij sprak over diversiteit en een groot onderling vertrouwen. Als hèt recept om aan de onderhandelingstafel te komen tot een win-win situatie. Zo werkt dat ook in de medezeggenschap en in die geest hoop ik Tata Steel Nederland te kunnen helpen betere besluiten te nemen als vertegenwoordiger van mijn collega’s in de OR Functions. Tegelijk een leuke en leerzame afwisseling van mijn werk als software tester bij Process Control. In die afwisseling werd trouwens ook al voorzien door mijn bestuursfunctie (secretaris en communicatie) bij onze tennisvereniging.

Ik werk bij Corus/Tata sinds 2005, in diverse IT-functies in zowel beheer als projecten. En sinds 2019 naar volle tevredenheid bij Informatie Management Process Control in een zelfsturend team (agile/scrum). Ik hoop en verwacht dat we als OR-leden de tijd krijgen om op een degelijke manier onze mening te vormen. Daarbij zijn voor mij openheid, eerlijkheid, vertrouwen en werkplezier erg belangrijk. Ik heb een allergie voor werk waar alle werkplezier uit weg-gemanaged wordt, zoals ik dat bijvoorbeeld wel eens in de zorg zie.

Ik ben getrouwd met Klaas en we wonen in de Beverwijkse Broekpolder met onze drie dochters (eentje studerend, twee op de middelbare school) en een hond, een konijn en wisselende ‘pleeg-egels’ van de egelopvang. Enkele van mijn favoriete vrije-tijdsbestedingen zijn: Lezen, wandelen, tennissen en cabaretvoorstellingen bezoeken.
Mo Bouichrat
Functions
Hoi, ik ben Mohamed Bouichrat en ben sinds 2 jaar werkzaam in het MLE Data to the Cloud team (onderdeel van Jan Maas’ IMP).
In 2008 ben ik begonnen bij dit mooie bedrijf op de afdeling GIS en heb verschillende functies vervuld binnen GIS.
In de OR periode 2012 – 2016 heb ik zitting genomen in de OR Functions en ik ben sindsdien bevangen door het OR virus.
Het opkomen voor de belangen van al mijn collega’s zonder ook de (lange termijn) belangen van het bedrijf uit het oog te verliezen is complex maar uitdagend.
In deze roerige tijden waarin er superveel op alle collega’s afkomt (vanuit India, TSE, de (lokale) overheid, de media en COVID-19) is het fijn dat de stem van de werknemers wordt vertolkt door de OR.
Dat ik daar nu onderdeel van mag zijn maakt me trots maar voelt ook als een grote verantwoordelijkheid. Ik neem die graag op mij.
Martin Greineder
Functions
Ik ben in december 2005 voor Corus in Shotton in de UK begonnen. Daar heb ik in verschillende functies in de verkoopafdeling gewerkt. Na vijfenhalf interessante jaren in Shotton heb ik eind juni 2011 al mijn spullen in mijn oude auto gedaan en ben naar Nederland afgereisd om een accountmanager positie in de afdeling Building Envelope Coil Sales te vervullen. Oorspronkelijk was ik van plan maximaal drie jaar te blijven en dan terug te gaan naar wat inmiddels Tata UK was geworden. Blijkbaar vond ik bitterballen, kaas en grachten leuk omdat ik nu inmiddels langer in IJmuiden gewerkt heb dan bij Tata UK. Ik was altijd een actief vakbondslid en zit sinds begin 2017 in de OR Functions waar ik hoop mijn internationale ervaring van nut te kunnen laten zijn.
Michel de Jong
Functions
Voor tekst zie bestuur.
Peter Remijn
Services
EOR
Ik werk alweer vele jaren met plezier bij CRD&T in IJmuiden waar ik schadeonderzoek doe aan o.a. installaties, hijsgereedschappen, gebouwen en gasleidingen. Het is heel gevarieerd werk en elke dag is weer anders. Ik ben nu zo'n 5 jaar lid van de OR Corus Technology, nu twee jaar secretaris en sinds een jaar ook lid van de COR. In 1997 ben ik na een studie Materiaalkunde begonnen bij dit bedrijf, maar dan aan de British Steel kant. Na de fusie ben ik in Nederland komen werken en heb de ervaring van de "overkant" meegenomen en met veel genoegen de discussies van beide kanten kunnen vergelijken. Ik vind dat een constructieve maar kritische houding belangrijk is, zeker in het overleg maar ook voor de vakverenigingen. Vandaar dat ik al snel uitkwam bij de VHP.
De reden om actief te worden bij de vakvereniging SIMA in mijn tijd in Engeland en daarna bij de VHP is dat in mijn ogen de jongeren te weinig vertegenwoordigd worden en als je zelf niets doet, je dit alleen maar in stand houdt. Ondanks dat mijn jonge jaren al wat achter mij liggen, vraag ik nog altijd aandacht voor deze groep om ze te betrekken bij het overleg en de vakverenigingen.
Edger Bosker
Services
voorzitter TEC
Ik ben sinds januari 2009 werkzaam bij PTC in IJmuiden. Eerst als Planner en cost controller en nu als Functional Lead Project control. In mijn functie als Functional Lead Project Control hou ik mij bezig met de beheersing van Projecten, Programma’s en de samenhang met Portfolio’s. Ik heb projecten en programma’s gedaan van Energie Centrales en Energy Efficiency en installatie ‘upgrades’ bij werkeenheden. Daarnaast hou ik mij bezig met onze ‘bedrijfsprocessen’ als de basis te laten zijn voor Systemen zoals SAP en Clarity. Mijn achtergrond is Procestechniek en Technische Bedrijfskunde en heb mij daarnaast verder verdiept in Enterprise risk Management en Risico Management op projecten. Ik ben alweer ruim vier jaar actief in de Ondernemingsraad Engineering en in 2021 ben ik tevens lid geworden van Centrale Ondernemingsraad (COR) en ben daar voorzitter van de Technisch Economische Commissie en zit in het bestuur van de COR. Dit alles doe ik met veel plezier en toewijding om zo als werknemer en vertegenwoordiger van de werknemers te kunnen bijdragen aan een duurzaam Tata Steel Nederland.
Jan Kerssens
Services
Ik ben Jan Kerssens, woon in Akersloot met mijn partner Wendy en onze 2 kinderen Joep en Pip. Als hobby runnen wij een Bed and Breakfast met de naam “de Weideblik” als u op de site kijkt snapt u waarom. Verder ben ik vaak aan het klussen en probeer ik op de racefiets een beetje in conditie te blijven. Als opleiding heb ik HTS werktuigbouw gedaan, ik ben sinds 2008 werkzaam bij Tata, op de afdeling PTC-MCE-KBT. Vanuit deze functie kom ik over het gehele terrein en spreek ik veel mensen. Ik vind het belangrijk dat de stem van de medewerkers goed teruggekoppeld wordt aan de bedrijfsleiding / bestuurders van het bedrijf, zodat we gezamenlijk aan de goede dingen kunnen werken. Dit was ruim 8 jaar terug mijn belangrijkste reden om me beschikbaar te stellen voor de OR engineering. Ook afgelopen verkiezingen heb ik me weer verkiesbaar gesteld en ben met de steun van velen weer gekozen, dank hiervoor. Ik hoop dat we de komende periode weer structureel met de bestuurders kunnen overleggen en gezamenlijk stappen kunnen maken naar een duurzame toekomst voor ons bedrijf. Het is een uitdagende tijd en er moeten grote investeringen gedaan worden, hierbij zullen we de support van de diverse overheden (regionaal, landelijk en europees) ook nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk dat we de kennis en kunde binnen het bedrijf op een goed nivo krijgen / houden en zal de slagvaardigheid van het bedrijf moeten verbeteren, hier gaat nu heel veel geld mee verloren. Kortom genoeg te doen, ik ga proberen om mij hiervoor binnen de beschikbare tijd zoveel mogelijk in te zetten. Uiteraard is het belangrijk dat we dit met z’n allen doen, dus hou contact met uw OR , samen zijn we tot veel in staat.
Ruben Hes
Services
Mijn naam is Ruben Hes. Ik woon in Oudkarspel met mijn vriendin en 2 jongens. De oudste zit op de basisschool. In 2006 ben ik in dienst gekomen op de ovenbouwkunde groep van PTC. Het eerste jaar heb ik nodig gehad om mijn eigen weg te vinden binnen de Hoogovens. Mijn ervaring is dat het bedrijf en de collega’s je na een paar jaar niet meer loslaten. Je raakt er zo mee verweven dat je je onderdeel voelt van het bedrijf.
Voor overbouwkunde bestaat er in Nederland geen opleiding, het vak leer je van je collega’s en met een grote dosis gezond verstand kom je een heel eind. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan de Hoogovens en momenteel het HO6 project. Daarnaast heb ik voor bijna alle vuurvast constructies op het terrein wel een keer een klus gedaan.
Ik vind het leuk dat ik mij de komende 4 jaar mag inzetten voor de OR. Dit is mijn eerste periode voor de OR. De komende periode gaat er van alles gebeuren en ik zie het dan ook met veel interesse tegemoet. Ik zal mijn best doen mijn steentje bij te dragen.
Frans Clasener
Services
COR
De vele ervaringen die ik in mijn loopbaan op heb kunnen doen, zoals in productie, onderhoud en verkoop, zijn heel nuttig om ook voor de medezeggenschap in te zetten. Er is veel te doen voor een goede toekomst voor het staalbedrijf IJmuiden en ons als medewerkers.
Graag zal ik werken aan verbeterde zelfbeschikking van IJmuiden, die nu ondergesneeuwd wordt door allerlei externe problemen. Via formele en informele wegen kunnen wij bedrijfsstrategie en -inrichting beïnvloeden. Daarmee hoop ik verder te kunnen bouwen aan een welvarende toekomst voor ons, onze gezinnen, families en de regio waarin wij leven en werken.
Jaap van Eenennaam
TSNT BV
Voor tekst zie bij bestuur.
Richard Mostert
TSNT BV
Sinds 1991 werk ik bij Tata Steel, voorheen Corus, voorheen Hoogovens. Dat is intussen al meer dan een half leven waarin we naar Heemskerk verhuisd zijn, twee kinderen gekregen, die opgegroeid zijn en het huis hebben verlaten. Als je ergens lid van bent, dan vind ik dat je ook een bijdrage moet willen leveren. Zo ben ik bestuurslid geweest van de lokale korfbalvereniging, waarbij het geen bezwaar was dat ik zelfs bij de recreanten een van de minst begaafde spelers was, en ben ik nu afdelingssecretaris van de lokale afdeling van een politieke partij. Inzet laat ik graag samengaan met invloed ten goede. In een ideale wereld zijn de verhoudingen tussen bedrijfsleiding en medewerkers altijd uitstekend. De OR helpt mee om een beetje die kant op te bewegen. De wettelijke taken en verantwoordelijkheden liggen in de gereedschapskist van de OR. Ze hoeven meestal niet altijd groots en meeslepend gebruikt te worden, maar het scheelt al een heel eind als de bedrijfsleiding weet dat de gereedschapskist gevuld is. Dat zorgt dat medewerkers via de OR invloed hebben.
Andre Bodin
TSNT BV
Mijn carrière bij ons bedrijf begon in 1989 als researcher in de afdeling Metaalkunde, en vanaf 1995 was ik kennisgroepsleider. Na de vorming van Corus pendelde ik regelmatig heen en weer tussen IJmuiden en Rotherham waar het grootste deel van mijn groep zat. Ik was toen ook al bezig met mijn promotieonderzoek. Nadat ik dat had afgerond was ik toe aan een nieuwe uitdaging en vond die bij de afdeling Intellectuele Eigendom (nu GIPS, toen nog CIPD). En daar werk ik sindsdien als Europees (en Nederlands) Octrooigemachtigde om te proberen de kennis die we als bedrijf ontwikkelen zo goed mogelijk te beschermen.

Ik was eerder lid van de OR van TSNT in de periode 2008-2012 en ben nu in 2020 opnieuw gekozen. Eigenlijk had ik gehoopt dat er inmiddels een aantal jongere VHP-leden klaar zouden staan om zitting te nemen in de OR en had ik het helemaal niet erg gevonden als ik voor een jongere medewerker plaats had moeten maken. We gaan een roerige periode tegemoet o.a. met de scheiding tussen TSN en TSUK en het is belangrijk dat we als OR daarbij de vingers aan de diverse polsen houden om te voorkomen dat de belangen van TSNT en de werknemers daarvan geschaad worden. Daarvoor wil ik me graag inzetten.

Mijn vrije tijd vul ik voornamelijk met muziek en een beetje mountainbiken. Ik speel basklarinet in het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest, en heb me de laatste jaren ook veel beziggehouden met het arrangeren van klassieke muziek voor blaasorkest. In de eerste plaats voor ‘mijn’ orkest, maar op verzoek ook voor andere blaasorkesten. Een deel van deze arrangementen is uitgegeven door een muziekuitgever. Ik doe dat pro bono, als hobby. Dus rijk word ik er niet van, maar ik hoop dat anderen iets hebben aan het werk dat ik voor ze doe. En dat is ook mijn insteek met betrekking tot het OR-werk.