Manifestatie tegen Joint Venture goed bezocht

De manifestatie op 20 december van het Tata Steel personeel tegen de voorgenomen Joint Venture tussen Tata Steel en ThyssenKrupp is goed bezocht.  De manifestatie bracht naar schatting ongeveer 3.500 medewerkers op de been.

De VCP (Vakcentrale voor Professionals), waar VHP Tata Steel bij aangesloten is, steunde VHP Tata Steel met een solidariteitsverklaring.

VCP Solidariteitsverklaring manifestatie Tata Steel