Uitslag ledenraadpleging mbt JV

Op woensdag 18 april j.l. was de laatste gelegenheid waarin u kon aangeven of u akkoord ging met het door de vakverenigingen afgesloten principeakkoord.

Wij kunnen u meedelen dat er een grote meerderheid met het akkoord heeft ingestemd.

Volgende stap in dit proces is dat VHP Tata Steel het akkoord officieel zal onderschrijven. Al met al blijft de voorgenomen joint venture een complex proces. Voor de zomer wordt verwacht dat de joint venture zal worden bekrachtigd, daarbij moet worden opgemerkt dat de behandeling van de nog in te dienen advies aanvraag door de Centrale Ondernemingsraad toch wel enige maanden tijd zal vergen.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

VHP Tata Steel wil u danken voor het vertrouwen.
Voor de goede orde, de inhoud van het akkoord staat in onze laatste nieuwsbrief. Deze kunt u ook vinden op onze website.