Reglementen

VHP Tata Steel kent zoals de meeste verenigingen reglementen die vastgelegd zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Deze reglementen zijn via de volgende verwijzingen in te zien:

Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tegen het einde van elk kalenderkwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van een  maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van de VHP Tata Steel, Postbus 23, 1960 AA Heemskerk.