Aankondiging najaars-ALV

Op dinsdag 14 november houdt VHP Tata Steel haar najaarsledenvergadering van 17.00 tot 19.00 uur. Het eerste deel is gereserveerd voor een presentatie door Jaap van Eenennaam over duurzame inzetbaarheid. De reguliere agenda behandelt met name de begroting 2018  en op basis daarvan de zorgen over de financiële huishouding van de vereniging. In Staalkader wordt verder weer aandacht besteed aan de verschillende werkvelden van de vereniging. (In Staalkader staat per abuis ‘donderdag 14 november’maar dat moet dinsdag zijn.)

Staalkader oktober 2017