Organisatie

Bestuur

Jaap van Eenennaam
Voorzitter
Even voorstellen: al sinds 1986 werk ik bij dit mooie bedrijf en ben al bijna net zo lang lid van de VHP Tata Steel. Na een aantal ‘omzwervingen’ werk ik nu sinds 2013 bij R&D.
Ik ben getrouwd en wij hebben één zoon.
Vanaf 1998 ben ik lid van diverse ondernemingsraden geweest. van 2000 tot 2014 ben ik eveneens lid van de Europese Ondernemingsraad geweest.
Sinds 2004 ben ik bestuurslid. In 2018 heb ik de voorzittershamer van Gerard Keet mogen overnemen.
Verder houd ik mij in het bestuur bezig met de lunchlezingen en de ledenwerving. Dit doe ik met veel plezier! Hiermee wil ik de leden enerzijds een meerwaarde bieden en anderzijds de VHP neerzetten als een creatieve, flexibele club!
Fons Vermeulen
Secretaris
Ik heb geologie gestudeerd in Amsterdam en heb mij gespecialiseerd tot geochemist tijdens mijn master. Hierna ben ik bij PTC aan de slag gegaan als vuurvast engineer en sinds 2020 ben ik werkzaam bij het Centre of Expertise vuurvast als onderzoeker. Sinds mijn start bij Tata zit het bedrijf in een bewogen tijd: verliezen, de transformatie, corona, de separatie en de negativiteit in de media om maar een aantal voorbeelden te noemen. Dit alles met op de achtergrond de energietransitie en decarbonisatie. Het is me duidelijk geworden wat het belang is van de vakverenigingen en ik wil hier graag aan bijdragen. Met deze reden ben ik ingegaan op een openstaande positie van de VHP voor secretaris en ben ik eind 2021 geïnstalleerd. Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren om de vakvereniging sterk en onverminderd relevant verder de 21e eeuw in te helpen.

Ik woon samen met mijn vriendin Janice in Hoofddorp. Na werktijd ben ik vaak te vinden als bezorger en patatbakker in onze snackbar in Badhoevedorp. Verder houden we van lekker koken (weer eens wat anders dan frituren) en zijn we graag van de partij op feestjes!
Michel de Jong
Penningmeester
Na 9 jaar als belastingadviseur werkzaam te zijn geweest bij Ernst & Young Belastingadviseurs aan de Zuidas van Amsterdam, ben ik sinds 2 augustus 2010 werkzaam als Senior Tax Advisor Directe Belastingen (Vennootschapsbelasting en, op ad hoc basis, Loonbelasting) bij de afdeling Taxation van Tata Steel Nederland Services BV. In mijn functie houd ik mij hoofdzakelijk bezig met optimalisatie van de Nederlandse en Europese belastingpositie van Tata Steel, belastingadvisering, tax planning, transfer pricing en tax compliance werkzaamheden.
Begin 2014 ben ik lid geworden van de VHP omdat de VHP mij qua doelgroep en inhoud aanspreekt maar bovenal omdat de VHP openlijk de mogelijkheid biedt om mee te denken, mee te stemmen en te ondersteunen bij de cao-onderhandelingen en de toekomstontwikkelingen van deze unieke onderneming. Na enige jaren lid te zijn geweest van de kascommissie ben ik sinds juni 2016 in de rol van penningmeester verkozen.
In 2010 ben ik getrouwd met mijn lieve vrouw Leonie. Wij zijn woonachtig in Beverwijk en hebben twee prachtige zoontjes, Esai en Eloi.
Bert van Hooff
Sinds 1986 ben ik bij de Hoogovens in dienst na een leuke en leerzame stage. Ik ben gestart als elektrotechnicus en heb als zodanig gewerkt bij de Sinterfabriek, Oxystaalfabriek 1, Koudbandwalserij 2, Witte Hek (HTD) en Packaging. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt bij het laboratorium. Vanuit deze functie ben ik overgestapt naar de functie van Energie Consulent. Als vervolg daarop heb ik achtereenvolgens werkzaam geweest bij ENB als Assistent bedrijfsvoering, Onderhoudsmanager en plaatsvervangend Chef Bedrijfsvoering Sinds december 2009 ben ik Energie Performance Manager elektriciteit en in die hoedanigheid, functioneel eigenaar van het hoogspanningsdistributienet.
Ik ben lid van de ondernemingsraad om mijn ervaring in alle veranderingen die ons staan te gebeuren toe te passen en maak nu ook deel uit van het bestuur van de VHP. Mijn belangrijkste aandachtspunt naast gebruikelijke zaken is vooral focus hebben op behoud van kwaliteit van medewerkers, welke duurzaam inzetbaar zijn.
Wanneer ik mij huiswaarts richting Langedijk begeef, word ik over het algemeen enthousiast begroet door drie zoons, een rijk bezit waar mijn vrouw en ik erg trots op zijn. De zaterdag staat over het algemeen geheel in het teken van voetbal. Zondag's sjok ik sportief gekleed maar puffend en steunend op trimschoenen door het dorp en ik doe een beetje conditietraining en volleybal.
Jan van Laar
Onderhandelingsdelegatie
Na mijn studie Informatica sinds 1991 in dienst bij eerst de Accountantsdienst (afdeling IT-audit) waarbij ik kennis heb mogen maken met “Buizen” in Oosterhout en Aldel in Delfzijl, vervolgens ruim een jaar bij Aluminium in Duffel, België aan een SAP-project gewerkt en sinds 1998 bij het Pensioenfonds werkzaam aan diverse IT-projecten en aansluitend beheer. De combinatie van Finance en IT vanuit de gebruikerskant bevalt mij prima.
Vooral in een conjunctuur-gevoelig bedrijf vind ik belangenverenigingen en medezeggenschap van groot belang. Begin jaren negentig ben ik lid van VHP geworden. Van 2009 t/m 2020 ben ik COR-lid geweest vanuit OR TSN Services resp. OR Functions. Binnen de COR heb ik 8 jaar de rol van voorzitter van de Technisch-Economische Commissie vervuld.
George Spoor
Sinds september 1983 ben ik in dienst bij ons mooie bedrijf. Ik ben in die jaren gestart bij de afdeling AI ( een van de voorgangers huidige GIS ). Vanaf 1988 was ik werkzaam in Walserij West, tot de sluiting in 1992. In die periode ben ik lid geworden van VH(H)P. Na die tijd heb ik gewerkt bij Marketing, Vervoer, Supply Chain, Verpakkingsstaal en wederom Supply Chain. In die periode ben ik toegetreden tot de OR voor kortere tijd vanwege een andere functie bij GIS. In de vorige OR periode ben ik wederom in de OR ( Functions ) gekomen. Ik wil me nu in de nieuwe periode blijven inzetten voor de belangen van onszelf ( medewerkers ). Door de aanstaande pensionering zal ik waarschijnlijk deze OR periode niet helemaal vol kunnen maken. Naast de OR was ik tot 2022 een van de leden van de Kascommissie; tevens neem ik deel in de vakbondsbrede werkgroep Pensioenen.
Martin Maaskant
Ik ben op 1 juli 1989 in dienst gekomen van, toen nog, Hoogovens. Vers van de bedrijfsschool aan het werk gegaan als operator in de walshal van Warmbandwalserij 2. In de Warmband diverse functies doorlopen. In 1999 de overstap gemaakt naar de DSP en daar geholpen met het opstarten van de installatie. Na in 2003 afgestudeerd te zijn aan de HTS WTB een aantal jaar kantoordienst gelopen. Maar de productie op de vloer was toch waar mijn hart ligt. In 2006 de overstap gemaakt naar KBW en na een korte periode in 2008 naar het ENB gegaan waar ik nog steeds werk als CvdW.

Pensioenen hebben op een of andere manier altijd mijn interesse gehad dus dit jaar de pensioencursus gevolgd en me aangemeld als lid pensioen werkgroep van het VHP. Het is nu nog vooral veel luisteren en kennis opdoen en hoop toch binnen afzienbare tijd een nuttige bijdrage te kunnen leveren in deze werkgroep.

Op persoonlijk vlak: Ik ben getrouwd met Laura en heb 4 kinderen en ben woonachtig in Obdam. Hobby’s (voor zover dat mogelijk is met 4 kinderen) zijn fietsen en wandelen met de hond.
Arthur Schmidt
Al sinds de start van mijn loopbaan bij
Tata Steel in IJmuiden (2000) ben ik aangesloten bij de VHP. In de loop van mijn carrière heb ik op
verschillende plekken en functies mogen
werken. En met name uitgebreide kennis kunnen opbouwen over de “Zuidkant” van ons mooie bedrijf. Na
mijn studie en promotie in de Geochemie aan de Universiteit Utrecht begon ik in het vuurvastonderzoek bij het Ceramics Research Centre. Na enkele jaren ben ik leiding gaan geven aan de Dolomietsteenfabriek (DSF), waarna ik eind
2008 Chef KTO werd van het Grondstoffenbedrijf (GSB). Bij de splitsing van
GSB in KGF en EVB in 2009 koos ik voor
voortzeƫting van deze rol bij EVB. Medio 2013 ben ik overgestapt naar Technical,
waar ik sinds 2017 leiding geef aan de
afdeling SCR. Deze omvat de twee Centres of Expertise “Steelmaking & Casting” en “Refractories”. Kennisontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie bij het verbeteren en innoveren van
onze installaties, processen en producten is de rode draad in mijn IJmuidense loopbaan.
Ongeveer een jaar geleden besloot ik
me actief te gaan verdiepen in het werk
van de VHP. Ik heb me aangemeld voor
de cao-werkgroep, waarin we hebben gewerkt aan het voorbereiden van de geplande
cao-onderhandelingen van dit najaar
(die uiteindelijk niet doorgingen). Tijdens één van die bijeenkomsten werd ik
door het bestuur van de VHP benaderd
of ik er niet voor voelde om het bestuur
te komen versterken. Daar hoefde ik
niet lang over na te denken en dus ben
ik sinds de zomer algemeen bestuurslid.
Als bestuurslid bij de VHP hoop ik ook
op deze manier de TSN Leiderschapsprincipes Connect, Care en Change uit te dragen en mee te blijven bouwen aan een sterk en winstgevend Tata
Steel Nederland. Een sterke vakvereniging, die opkomt voor de belangen van
onze professionele werknemers, is een
belangrijke pijler onder een sterk TSN.
Erik Langeweg
Bestuurder
Met ingang van 1 januari 2016 ben ik bestuurder voor het overleg van de VHP met Tata Steel. Ik woon in Dronten en heb vier kinderen. Mijn hobbies zijn hardlopen, lezen, motorrijden, een beetje klussen en ik mag graag koken voor mijn gezin en vrienden.
Mijn loopbaan begon bij de politie waar ik het vakbondswerk ben ingerold. Van 1995 tot 2001 heb ik bij de politievakbond ACP gewerkt. In 2001 ben ik het onderhandelaarswerk gaan doen bij de banken ABNAMRO, ING, SNS, Zorgverzekeraars en nog een aantal financiële instellingen. In 2002 kwam ik in de gemeenteraad van Dronten en werd in 2006 wethouder Sociale Zaken. Vanaf juli 2012 ben ik gedurende 2 1/2 jaar teruggekeerd naar de politievakbond ACP. Nu werk ik voor mijzelf en ben inzetbaar als bestuurder, onderhandelaar, adviseur en toezichthouder en dan vooral in het sociaal maatschappelijke veld. Vragen van VHP-leden aan mij kunnen gericht worden aan het mailadres 'bestuurder@vhptatasteel.eu'.
Margreet Korver
Office manager
Per 1 december 2009 ben ik werkzaam als office manager van VHP Tata Steel. De jaren daarvoor was ik werkzaam bij S.A.B., een bureau voor tijdelijk werk bij de Hoogovens/Corus/Tata Steel, als administratief medewerkster en recruiting consulente. Office manager voor de VHP is een zeer afwisselende baan welke ik met veel plezier uitvoer. Graag onderhoud ik ook contact met onze leden, dus mocht u vragen hebben belt u mij gerust. En… vragen dienen beantwoord te worden, moeilijke maar ook makkelijke vragen. Ik zal er alles aan doen om dat voor u te realiseren.
Naast mijn werk heb ik nog een gezin dat bestaat uit een Tata Steel-man Frank en onze twee kinderen Rosa en Pim. Pim is ook werkzaam bij Tata Steel. De kinderen zijn sinds enkele jaren de deur uit. In mijn vrije tijd lees ik graag een spannend boek, ga graag op vakantie en naar het theater.

Adviescollege

Kees de Haan
Tijdens vele werkjaren bij ons prachtige bedrijf met name heel veel functies vervuld die met ICT te maken hebben. Zo heb ik o.a. bij productie, sales, engineering, purchasing, logistic en Danieli Corus Technical Services gewerkt. Op dit moment ben ik Business Relationship Manager bij GIS voor de gebieden R&D en Manufacturing IJmuiden. Na een aantal bestuursjaren voor de VHP ook voorzitter geweest en sindsdien in de adviesraad van de VHP. De VHP was en blijft van belang voor het behartigen van de belangen van het hoger personeel. Zeker in deze tijd waarin het bedrijf door een moeilijke periode gaat en er vele veranderingen nodig zijn op het gebied van vergroening, organisatie en aandeelhouderschap.
Gerard Keet
Ik woon in Heemskerk, ben gehuwd met Tineke en we hebben gekozen voor een leven zonder kinderen. Ik ben in 1970 in dienst van Hoogovens gekomen en voornamelijk in het ICT-vak werkzaam geweest. Sinds april 2016 ben ik gepensioneerd en kom tijd tekort om alle activiteiten te ontplooien die ik van plan ben.
Een lidmaatschap van een vakvereniging vind ik een must, al was het maar uit solidariteit. Van wat de vakverenigingen bij de cao-onderhandelingen bewerkstelligen, kan je royaal je contributie betalen. De VHP maakt zich sterk voor de doelgroep waartoe ik behoor(de) en wat is logischer dan te kiezen voor de vakvereniging die juist voor jou iets kan betekenen.
Mijn bestuursfunctie bij de VHP doe ik omdat ik het bestuurlijke werk leuk vind en mijn streven is een significante bijdrage te leveren aan alle zaken die de revue passeren.
In mijn vrije tijd heb ik vele hobbies maar de belangrijkste is fotograferen. Als je het leuk vindt, kan je kijken op mijn website.
Bas Neelis
In 2008 ben ik bij (toen nog) Corus in dienst getreden.
Na 13 jaar bij R&D te hebben gewerkt, ben ik sinds 2021 werkzaam bij het pensioenfonds Hoogovens.
In 2010 ben ik toegetreden tot het bestuur, en in 2013/2014 ben ik een jaar voorzitter van VHP geweest. Vervolgens heb ik tot 2021 in het bestuur van VHP zitting gehad. In mijn bestuursjaren heb ik onder andere de contacten met vakcentrale VCP onderhouden. Ook ben ik namens de werknemers 7 jaar bestuurslid geweest van het pensioenfonds. In die jaren heb ik veel geleerd over pensioenen, wat ook geleid heeft tot mijn overstap om daar te gaan werken.
Vakbonden zijn van groot belang voor het vertegenwoordigen van werknemers, en bij TATA Steel is het ook zeker van belang dat er een vakvereniging is die opkomt voor de belangen van de professionals bij TATA Steel.
Met mijn gezin (vrouw en 2 opgroeiende pubers) woon ik in Haarlem.
De komende jaren hoop ik vanuit het Adviescollege het bestuur met raad en daad bij te kunnen staan.

Kascommissie

Annelies Groenland
Sinds 1 mei 1987 werk ik voor dit mooie bedrijf.
Ik heb bij de research afdeling gewerkt, bij de kwaliteitsafdeling, bij de Koudbandwalserij en werk nu al weer een jaar of tien bij Technical.

Ik woon in Purmerend. Ik hou onder ander van tennissen, wandelen, lekker eten, vakantie, spelletjes.
Ik verveel me zelden.

Sinds een paar jaar ben ik lid van de VHP.
Op dit moment met als enige taak de Kascommissie.
Dat doe ik samen met George Spoor en Peter Remijn, die hier al geruime ervaring in hebben.
Het is een makkelijk klusje, want de penningmeester en officemanager van de VHP doen hun werk uitstekend.

In 2020 heb ik me ook opgegeven voor de OR.
De VHP kreeg onvoldoende zetels om mij aan het werk te zetten.
Dus als alles goed gaat zien jullie mij alleen bij de ledenvergaderingen.
Peter Remijn
Zie beschrijving bij ondernemingsraad.
Theo van Beek
Na mijn studie en militaire dienst ben ik in 1983 begonnen bij de toenmalige Kwaliteitsafdeling van de Sector Staal.
Vervolgens gewerkt bij Hoogovens Groep in de Ondernemingsplanning en daarna weer in IJmuiden bij de Kwaliteitsafdeling van de Sector Koudgewalst.
Sinds 1996 werkte ik bij/voor de Verflijnen IJmuiden en later bij Colors binnen de afdeling Technical.
”Werkte” want ingaande april 2022 ben ik 2 jaar tot aan mijn pensioen vrij vanwege een grote hoeveelheid reeds verzamelde en nog toekomstige vrije dagen.
Door inzet van de vakbonden en zeker onze VHP hebben we ook als hoger personeel in IJmuiden een goede CAO. Dat moet ook zo blijven en daarom ben en blijf ik ook lid van de VHP.

Pensioencommissie

Martin Maaskant
Zie beschrijving bij bestuur.
Gerard Keet
Zie beschrijving bij adviescollege.
George Spoor
Zie beschrijving bij bestuur.
Peter Remijn
Zie beschrijving bij ondernemingsraad.
Jan van Laar
Zie beschrijving bij bestuur.