Organisatie

Bestuur

Jaap van Eenennaam
Voorzitter
Even voorstellen: al sinds 1986 werk ik bij dit mooie bedrijf en ben al bijna net zo lang lid van de VHP Tata Steel. Na een aantal ‘omzwervingen’ werk ik nu sinds 2013 bij R&D.
Ik ben getrouwd en wij hebben één zoon.
Vanaf 1998 ben ik lid van diverse ondernemingsraden geweest. van 2000 tot 2014 ben ik eveneens lid van de Europese Ondernemingsraad geweest.
Sinds 2004 ben ik bestuurslid. In 2018 heb ik de voorzittershamer van Gerard Keet mogen overnemen.
Verder houd ik mij In het bestuur bezig met de lunchlezingen en de ledenwerving. Dit doe ik met veel plezier! Hiermee wil ik de leden enerzijds een meerwaarde bieden en anderzijds de VHP neerzetten als een creatieve, flexibele club!
Ankie van den Berg
Secretaris
Ik ben sinds 1986 werkzaam bij dit bedrijf, op verschillende plekken en in verschillende functies. Momenteel ben ik, bij R&D, researcher op het gebied van toepassingsonderzoek. Lidmaatschap van een vakvereniging is voor mij een vanzelfsprekendheid, gezien het belang, ook voor jezelf, van de collectieve afspraken die worden gemaakt.
De stap naar een actiever lidmaatschap in de vorm van verkiesbaar stellen voor de OR was een logisch vervolg. Van 1992 tot 2009 heb ik, met een korte onderbreking, in de OR gezeten, de laatste paar jaar was ik afgevaardigd naar de COR. Vanwege die functie ben ik toen ook toegetreden tot het VHP-bestuur. Van 2011 tot 2016 zat ik in het Technisch Overleg en sinds 2013 ben ik secretaris van de VHP Tata Steel. Ik woon in Overveen met mijn partner en heb uit een eerdere relatie drie kinderen, van wie er nog één thuis woont.
Michel de Jong
Penningmeester
Na 9 jaar als belastingadviseur werkzaam te zijn geweest bij Ernst & Young Belastingadviseurs aan de Zuidas van Amsterdam, ben ik sinds 2 augustus 2010 werkzaam als Senior Tax Advisor Directe Belastingen (Vennootschapsbelasting en, op ad hoc basis, Loonbelasting) bij de afdeling Taxation van Tata Steel Nederland Services BV. In mijn functie houd ik mij hoofdzakelijk bezig met optimalisatie van de Nederlandse en Europese belastingpositie van Tata Steel, belastingadvisering, tax planning, transfer pricing en tax compliance werkzaamheden.
Begin 2014 ben ik lid geworden van de VHP omdat de VHP mij qua doelgroep en inhoud aanspreekt maar bovenal omdat de VHP openlijk de mogelijkheid biedt om mee te denken, mee te stemmen en te ondersteunen bij de cao-onderhandelingen en de toekomstontwikkelingen van deze unieke onderneming. Na enige jaren lid te zijn geweest van de kascommissie ben ik sinds juni 2016 in de rol van penningmeester verkozen.
In 2010 ben ik getrouwd met mijn lieve vrouw Leonie. Wij zijn woonachtig in Beverwijk en hebben twee prachtige zoontjes, Esai en Eloi.
Bas Neelis
Sinds 2008 werk ik bij de R&D afdeling van Tata Steel, waar ik onderzoek doe naar toepassingen (applicaties) met name voor automotive toepassingen. Sinds 2009 ben ik bestuurslid van VHP Tata Steel. In 2013/2014 mocht ik 1 jaar het voorzitterschap vervullen. Vanaf 2014 ben ik namens de werknemers lid van het bestuur van het pensioenfonds Hoogovens. Interessante vraagstukken over solidariteit tussen generaties en betaalbaarheid van de pensioenen hebben mijn aandacht. Pensioen is uitgesteld loon en daarom een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. In de goede tijden hoefde je er niet zo mee bezig te zijn: Het is tenslotte toch allemaal goed geregeld. In de minder goede tijden (zoals deze) is het zaak om het goed geregeld te houden.
Bert van Hooff
Sinds 1986 ben ik bij de Hoogovens in dienst na een leuke en leerzame stage. Ik ben gestart als elektrotechnicus en heb als zodanig gewerkt bij de Sinterfabriek, Oxystaalfabriek 1, Koudbandwalserij 2, Witte Hek (HTD) en Packaging. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt bij het laboratorium. Vanuit deze functie ben ik overgestapt naar de functie van Energie Consulent. Als vervolg daarop heb ik achtereenvolgens werkzaam geweest bij ENB als Assistent bedrijfsvoering, Onderhoudsmanager en plaatsvervangend Chef Bedrijfsvoering Sinds december 2009 ben ik Energie Performance Manager elektriciteit en in die hoedanigheid, functioneel eigenaar van het hoogspanningsdistributienet.
Ik ben lid van de ondernemingsraad om mijn ervaring in alle veranderingen die ons staan te gebeuren toe te passen en maak nu ook deel uit van het bestuur van de VHP. Mijn belangrijkste aandachtspunt naast gebruikelijke zaken is vooral focus hebben op behoud van kwaliteit van medewerkers, welke duurzaam inzetbaar zijn.
Wanneer ik mij huiswaarts richting Langedijk begeef, word ik over het algemeen enthousiast begroet door drie zoons, een rijk bezit waar mijn vrouw en ik erg trots op zijn. De zaterdag staat over het algemeen geheel in het teken van voetbal. Zondag's sjok ik sportief gekleed maar puffend en steunend op trimschoenen door het dorp en ik doe een beetje conditietraining en volleybal.
Gerard Poland
Onderhandelingsdelegatie
Vanaf 1984 werk ik bij dit bedrijf. Beginnend bij Nieuwbouw (het huidige PTC) ben ik via diverse functies in de Koud- en Warmbandwalserij nu werkzaam als producttechnoloog bij KTO van OSF2. Begin 2011 ben ik OR-lid geworden en vanaf december 2012 ook COR-lid. Eind 2013 ben ik toegetreden tot het bestuur van de VHP, waar ik samen met onze bestuurder, Erik Langeweg en Jan van Laar namens onze vakvereniging aan het Technisch en cao overleg deelneem.
Mijn motto is: Samen vormen we TATA Steel IJmuiden, dat doe je niet alleen en het gaat ook niet vanzelf. Vandaar dat het belangrijk is dat we ons verenigen in een vakvereniging.
Ik woon in Burgerbrug, ben getrouwd met Maud en samen hebben we twee dochters.
Gerard Keet
Ik woon in Heemskerk, ben gehuwd met Tineke en we hebben gekozen voor een leven zonder kinderen. Ik ben in 1970 in dienst van Hoogovens gekomen en voornamelijk in het ICT-vak werkzaam geweest. Sinds april 2016 ben ik gepensioneerd en kom tijd tekort om alle activiteiten te ontplooien die ik van plan ben.
Een lidmaatschap van een vakvereniging vind ik een must, al was het maar uit solidariteit. Van wat de vakverenigingen bij de cao-onderhandelingen bewerkstelligen, kan je royaal je contributie betalen. De VHP maakt zich sterk voor de doelgroep waartoe ik behoor(de) en wat is logischer dan te kiezen voor de vakvereniging die juist voor jou iets kan betekenen.
Mijn bestuursfunctie bij de VHP doe ik omdat ik het bestuurlijke werk leuk vind en mijn streven is een significante bijdrage te leveren aan alle zaken die de revue passeren.
In mijn vrije tijd heb ik vele hobbies maar de belangrijkste is fotograferen. Als je het leuk vindt, kan je kijken op mijn website.
Jan van Laar
Onderhandelingsdelegatie
Na mijn studie Informatica sinds 1991 in dienst bij eerst de Accountantsdienst (afdeling IT-audit) waarbij ik kennis heb mogen maken met “Buizen” in Oosterhout en Aldel in Delfzijl, vervolgens ruim een jaar bij Aluminium in Duffel, België aan een SAP-project gewerkt en sinds 1998 bij het Pensioenfonds werkzaam aan diverse IT-projecten en aansluitend beheer. De combinatie van Finance en IT vanuit de gebruikerskant bevalt mij prima.
Vooral in een conjunctuur-gevoelig bedrijf vind ik belangenverenigingen en medezeggenschap van groot belang. Begin jaren negentig ben ik lid van VHP geworden. Van 2009 t/m 2020 ben ik COR-lid geweest vanuit OR TSN Services resp. OR Functions. Binnen de COR heb ik 8 jaar de rol van voorzitter van de Technisch-Economische Commissie vervuld.
Erik Langeweg
Bestuurder
Met ingang van 1 januari 2016 ben ik bestuurder voor het overleg van de VHP met Tata Steel. Ik woon in Dronten en heb vier kinderen. Mijn hobbies zijn hardlopen, lezen, motorrijden, een beetje klussen en ik mag graag koken voor mijn gezin en vrienden.
Mijn loopbaan begon bij de politie waar ik het vakbondswerk ben ingerold. Van 1995 tot 2001 heb ik bij de politievakbond ACP gewerkt. In 2001 ben ik het onderhandelaarswerk gaan doen bij de banken ABNAMRO, ING, SNS, Zorgverzekeraars en nog een aantal financiële instellingen. In 2002 kwam ik in de gemeenteraad van Dronten en werd in 2006 wethouder Sociale Zaken. Vanaf juli 2012 ben ik gedurende 2 1/2 jaar teruggekeerd naar de politievakbond ACP. Nu werk ik voor mijzelf en ben inzetbaar als bestuurder, onderhandelaar, adviseur en toezichthouder en dan vooral in het sociaal maatschappelijke veld. Vragen van VHP-leden aan mij kunnen gericht worden aan het mailadres 'bestuurder@vhptatasteel.eu'.
Margreet Korver
Office manager
Per 1 december 2009 ben ik werkzaam als office manager van VHP Tata Steel. De jaren daarvoor was ik werkzaam bij S.A.B., een bureau voor tijdelijk werk bij de Hoogovens/Corus/Tata Steel, als administratief medewerkster en recruiting consulente. Office manager voor de VHP is een zeer afwisselende baan welke ik met veel plezier uitvoer. Graag onderhoud ik ook contact met onze leden, dus mocht u vragen hebben belt u mij gerust. En… vragen dienen beantwoord te worden, moeilijke maar ook makkelijke vragen. Ik zal er alles aan doen om dat voor u te realiseren.
Naast mijn werk heb ik nog een gezin dat bestaat uit een Tata Steel-man Frank en onze twee kinderen Rosa en Pim. Pim is ook werkzaam bij Tata Steel. De kinderen zijn sinds enkele jaren de deur uit. In mijn vrije tijd lees ik graag een spannend boek, ga graag op vakantie en naar het theater.

Adviescollege

Kees de Haan
Tijdens vele werkjaren bij ons prachtige bedrijf met name heel veel functies vervuld die met ICT te maken hebben. Zo heb ik o.a. bij productie, sales, engineering, purchasing, logistic en Danieli Corus Technical Services gewerkt. Op dit moment ben ik Business Relationship Manager bij GIS voor de gebieden R&D en Manufacturing IJmuiden. Na een aantal bestuursjaren voor de VHP ook voorzitter geweest en sindsdien in de adviesraad van de VHP. De VHP was en blijft van belang voor het behartigen van de belangen van het hoger personeel. Zeker in deze tijd waarin het bedrijf door een moeilijke periode gaat en er vele veranderingen nodig zijn op het gebied van vergroening, organisatie en aandeelhouderschap.
Annemarie Schouw
Loes Jansen
Na een actieve periode als voorzitter ben ik nu stand-by op verzoek van het bestuur van de VHP Tata Steel. Met genoegen, want alles voor de goede zaak natuurlijk. VHP Tata Steel heeft toch een achterban met hier en daar wat andere behoeftes en belangen dan de achterban van de andere bonden en het blijft belangrijk om daar oog voor te houden.
Ik heb bij dit bedrijf heel verschillende functies gehad. Van CRD&T, de commerciële afdeling van CSPIJ tot Manufacturing: Heel leerzaam om vanuit heel verschillende standpunten te leren kijken. De brede blik helpt mij ook in de rol die ik nog met veel plezier bij de VHP Tata Steel speel.

Kascommissie

George Spoor
Zie beschrijving bij ondernemingsraad.
Annelies Groenland
Sinds 1 mei 1987 werk ik voor dit mooie bedrijf.
Ik heb bij de research afdeling gewerkt, bij de kwaliteitsafdeling, bij de Koudbandwalserij en werk nu al weer een jaar of tien bij Technical.

Ik woon in Purmerend. Ik hou onder ander van tennissen, wandelen, lekker eten, vakantie, spelletjes.
Ik verveel me zelden.

Sinds een paar jaar ben ik lid van de VHP.
Op dit moment met als enige taak de Kascommissie.
Dat doe ik samen met George Spoor en Peter Remijn, die hier al geruime ervaring in hebben.
Het is een makkelijk klusje, want de penningmeester en officemanager van de VHP doen hun werk uitstekend.

In 2020 heb ik me ook opgegeven voor de OR.
De VHP kreeg onvoldoende zetels om mij aan het werk te zetten.
Dus als alles goed gaat zien jullie mij alleen bij de ledenvergaderingen.
Peter Remijn
Zie beschrijving bij ondernemingsraad.

Pensioencommissie

Gerard Keet
Zie beschrijving bij bestuur.
Annemarie Schouw
Teun Horstman
Gepensioneerd.
Bas Neelis
Zie beschrijving bij bestuur.
George Spoor
Zie beschrijving bij ondernemingsraad.