Lid worden

Waarom lid zijn van een vakvereniging?

Bedrijven mét verenigd personeel betalen gemiddeld hogere lonen, hebben een lager personeelsverloop, hebben minder arbeidsongevallen en geven meer verlof en ontwikkelmogelijkheden. Oefen invloed uit op jouw werkklimaat en maak jouw carrière toekomstbestendig!

Wie zijn wij?
De VHP Tata Steel is een lokale en onafhankelijke vakvereniging door en voor
Tata-medewerkers. We behartigen zowel de persoonlijke als de collectieve belangen van onze leden. De VHP vindt collectieve voorzieningen belangrijk, maar koerst daarbij op een individuele benadering met ruimte voor een flexibele en gedifferentieerde invulling. Dit is belangrijk bij onderwerpen als opleidingsmogelijkheden, thuiswerkvergoeding, keuze pensioen, salaris, individueel keuzebudget, flexibele werktijden/-indeling en afspraken over thuiswerk en kinderopvang.

Waarom een lokale vakvereniging?
De VHP Tata Steel kan als lokale en onafhankelijke vakvereniging opereren
zonder inmenging van overkoepelende/centrale organisaties. Dit plaatst ons in een unieke positie waarbij onze visie zich uitsluitend richt op de belangen van Tata-medewerkers. Deze visie bepalen wij samen met jou als lid.

Wat doen wij voor jou?

Collectieve belangenbehartiging
De VHP Tata Steel onderhandelt namens haar leden over de cao. Onze
vertegenwoordigers laten jouw stem horen in de belangrijke overlegorganen zoals het cao-overleg, de ondernemingsraden op lokaal, centraal en Europees niveau, de themawerkgroepen en in het bestuur van het pensioenfonds. Bij ons
worden individuele stemmen gehoord en zo kan ook jij invloed uitoefenen!
Persoonlijke belangenbehartiging
Je kunt bij ons terecht met vragen over arbeidsvoorwaarden of pensioen. Misschien kom je in een individuele situatie terecht waarbij je persoonlijke ondersteuning nodig hebt. Wij adviseren onder andere bij overplaatsingen, pensioenvraagstukken, functie-indeling, interpretatie van arbeidsvoorwaarden, vertrek uit het bedrijf, carrièrecounseling en arbeidsongeschiktheid.

Als de insteek van de VHP je aanspreekt, nodigen we je uit om lid te worden van onze belangenvereniging. Hoe meer leden, hoe meer invloed. Voor het geld hoef je het niet te laten want de contributie is slechts € 43,50 per kwartaal (tot 35 jaar € 34,75 ) waarvan iedereen die onder de cao valt in december via een bruto-netto berekening de betaalde belasting terug ontvangt. Je hoeft daar niets voor te doen; dat verzorgt de VHP met de werkgever.

Meld je nu aan voor het VHP Tata Steel lidmaatschap!!

Aanmelden als lid doe je online https://forms.office.com/e/U7Z9HnpNqt?embed=true of door downloaden en invullen van het aanmeldingsformulier: