Lid worden

Waarom lid worden van VHP Tata Steel?

VHP TataSteel is een belangenvereniging die het hoger en middelbaar personeel tot haar doelgroep rekent. In dit bericht willen we kort aangeven wat de VHP voor haar doelgroep kan betekenen zowel collectief als individueel.

Collectieve belangenbehartiging doen we door samen met de andere vakverenigingen de cao-onderhandelingen te voeren en daarbij een evenwichtig resultaat af te spreken met de werkgever. De VHP vraagt daarbij al jarenlang om extra aandacht voor onze doelgroep met medewerkers die vaak laat aan de loopbaan beginnen en ook in persoonlijke situaties verkeren die om flexibele werkafspraken vragen.Als je daar meer van wilt weten, let dan eens op het ‘eisenpakket’ dat we als onderhandelingspartij inleveren bij aanvang van de cao-onderhandelingen. Een tweede pijler van de collectieve belangenbehartiging is de deelname in de Ondernemingsraden, Centrale Ondernemingsraad en de Europese Ondernemingsraad. Als derde aspect van collectieve belangenbehartiging kunnen we de deelname in overleggen en governance van het pensioenfonds noemen. Ten slotte is er nog inbreng in landelijke platforms over bijv. het pensioenstelsel. Door onze aansluiting bij de VCP (VakCentrale voor Professionals) hebben we inbreng in overleggen die bijdragen aan SER-adviezen en -verkenningen.

Individuele belangenbehartiging bieden we aan leden die behoefte hebben aan ondersteuning in conflicten of uitleg van regels uit bijv. cao. Het komt weinig voor dat we moeten ondersteunen bij arbeidsconflicten maar de keren dat het nodig is, blijkt dat nuttig omdat dan naar voren komt dat mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen in een dergelijke situatie toch onzeker worden en gaan twijfelen omdat de emotie dan een rol gaat spelen. De VHP heeft geen juridische module en kan dan ook geen rechtsbijstand aanbieden maar alleen mediation. In de 35 jaar dat we wél juridische bijstand konden leveren is er nooit gebruik van gemaakt. Om de contributie niet onnodig op te drijven bieden we derhalve geen juridische ondersteuning aan temeer daar de meeste mensen al een eigen rechtsbijstandverzekering hebben. Dit is ook wat we altijd aanbevelen.

Als de insteek van de VHP je aanspreekt, nodigen we je uit om lid te worden van onze belangenvereniging. Hoe meer leden, hoe meer invloed. Voor het geld hoef je het niet te laten want de contributie is slechts € 41,75 per kwartaal waarvan ook nog iedereen die onder de cao valt in december via een bruto-netto berekening de betaalde belasting terug ontvangt. Je hoeft daar niets voor te doen, dat verzorgt de VHP met de werkgever.

Meld je nu aan voor het VHP Tata Steel lidmaatschap!!

Aanmelden als lid doe je met een bericht in het contactformulier waarna je een welkomstmail krijgt met het verzoek de benodigde persoonsgegevens te verstrekken.