Over ons

VHP Tata Steel ziet belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot andere verhoudingen tussen werknemers en werkgevers en daarmee vragen om een herziening van de rol van vakverenigingen. De goed opgeleide werknemer (m/v) van nu begint met een beter en meer flexibel voorwaardenpakket dan 30 jaar geleden. Hij zal langer moeten doorwerken, de arbeidsomstandigheden zijn fysiek minder zwaar en de gezinssituatie is vaak anders.
Hij woont alleen of samen met een werkende partner, waarbij beiden blijven werken als er kinderen komen. De werknemer is mondiger geworden. Hij heeft zijn zaken goed op orde, kan goed en gemakkelijk overal informatie vandaan halen en zorgt voor een rechtsbijstandsverzekering.
De werknemer kan naast zijn werk belangrijke zorgtaken hebben, op topniveau sporten of een maatschappelijke functies bekleden waardoor hij in bepaalde perioden van zijn leven extra vrije tijd beschikbaar wil hebben. De werknemer heeft tegelijkertijd een helder beeld van het gezamenlijk belang van de werkgever en werknemer. De werknemer heeft in zijn loopbaan vaak meerdere werkgevers. Hij neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn opleiding, ontwikkeling, loopbaan en gezondheid, kortom voor eigen inzetbaarheid

Als VHP Tata Steel willen we ons aanpassen aan de behoeften van de moderne, goed opgeleide werknemer. Zowel Tata Steel als de werknemer hebben belang bij moderne arbeidsvoorwaarden.
Zo behoudt Tata Steel zijn kracht op de arbeidsmarkt en blijft de werknemer tot aan zijn pensioen gezond, gemotiveerd en productief. Als ideaalbeeld geldt voor de VHP Tata Steel dat de werkgever verantwoordelijk is voor afwisselend en uitdagend werk met goede loopbaanmogelijkheden.
De werkgever rekent in tijd en geld, met een minimum aan administratieve belasting en dus minimale kosten. Voor de werknemer betekent dit maximale flexibiliteit in werken en inrichting van zijn leven zowel op week- als op jaarbasis. Zo zal hij met plezier langer blijven werken. Hij moet daarvoor gefaciliteerd worden vanaf de aanvang van zijn loopbaan, niet pas op zijn 60ste.

Een vakvereniging voor het hoger en middelbaar personeel sluit hier op aan door het inzichtelijk maken van de behoeften aan moderne arbeidsvoorwaarden van onze doelgroep:

- de vertaling naar arbeidsvoorwaardelijke zaken,
- het kenbaar maken van de behoeften bij Tata Steel (Sociale Eenheid IJmuiden) en
- het bevorderen van het invoeren van passende voorwaarden.

Naast de collectieve belangenbehartiging blijft er een rol voor individuele ondersteuning en begeleiding bij problemen.