Nieuwe website

VHP Tata Steel heeft haar website gemigreerd naar een nieuwe omgeving. Dit maakt meer interactie met bezoekers mogelijk. Reageren op berichten is alleen bedoeld voor leden van de VHP. Hiertoe moeten leden als abonnee bekend zijn op de website. Een abonnee-account vraag je aan bij het secretariaat.

De eerste reactie van een abonnee is onderhevig aan moderatie, hetgeen betekent dat deze pas na goedkeuring gepubliceerd wordt. Alle volgende reacties worden direct geplaatst maar kunnen wel achteraf verwijderd worden. Dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen gebeuren, bijvoorbeeld bij het gebruik van onwelvoeglijke taal, nooit vanwege een mening.

Manifestatie tegen Joint Venture goed bezocht

De manifestatie op 20 december van het Tata Steel personeel tegen de voorgenomen Joint Venture tussen Tata Steel en ThyssenKrupp is goed bezocht.  De manifestatie bracht naar schatting ongeveer 3.500 medewerkers op de been.

De VCP (Vakcentrale voor Professionals), waar VHP Tata Steel bij aangesloten is, steunde VHP Tata Steel met een solidariteitsverklaring.

VCP Solidariteitsverklaring manifestatie Tata Steel

Aankondiging najaars-ALV

Op dinsdag 14 november houdt VHP Tata Steel haar najaarsledenvergadering van 17.00 tot 19.00 uur. Het eerste deel is gereserveerd voor een presentatie door Jaap van Eenennaam over duurzame inzetbaarheid. De reguliere agenda behandelt met name de begroting 2018  en op basis daarvan de zorgen over de financiële huishouding van de vereniging. In Staalkader wordt verder weer aandacht besteed aan de verschillende werkvelden van de vereniging. (In Staalkader staat per abuis ‘donderdag 14 november’maar dat moet dinsdag zijn.)

Staalkader oktober 2017